Tillbyggnad vardagsrum, Lund

2020-09/tillbyggnad-lund
2020-10/1602756630_plan-aa-fasad

En tillbyggnad kan se ut på många olika sätt! Denna tillbyggnad var ämnad som ett extra vardagsrum. Så att en växande familj kunde ha både ett mer formellt vardagsrum, men även ett mer avslappnat.

Relaterad