S Mellby

2020-09/img-0096
2020-09/img-0876
2020-09/img-0098
2020-09/img-0083
2020-09/img-2107

En totalrenovering av bostadshuset och ladan, som tidigare inte var beboelig. De två tidigare separata byggnaderna byggdes ihop till en och samma.

Relaterad