Sommarhus Rörum

2020-09/img-0126
2020-09/img-0124
2020-10/1602756644_plan-aa-fasad

Sommarhus som binder ihop och suddar ut gränsen mellan inne och ute genom lättillgängligheten till terassen. Tomtens naturliga lutning har tagit i beaktning under utformning så att huset blir ett med berget.

Relaterad