Nike Arkitektur AB grundades år 1995 och gestaltar allt från villor och flerbostadshus till trädgårdar. Vi tar hand om skissarbete, visualisering, bygglovs- och bygghandlingar mm. Under åren har projekt utförts över hela Sverige så väl som internationella projekt. Vi brinner för gestaltning, hållbar arkitektur och allt som hör därtill!

Mattias Rückert är grundaren av Nike Arkitektur AB och jobbar ständigt med innovation och projektutveckling. Tidigt 90-tal etablerades ett nära samarbete med Träullit AB där Mattias Rückert utvecklade bla Träullit Helväggselement. Utvecklingsarbetet har stötts av både branschen samt offentliga och privata fonder/stiftelser. Idag är helväggselementet ett populärt alternativ och har en helt unik kombination av goda egenskaper. Väggarna har en god isoleringsförmåga, hög fuktsäkerhet samt erhåller den högsta brandklassen REI 360. Helväggselemente lagrar dessutom koldioxid, vilket gör att materialet är koldioxidneutralt. 

Under årens lopp har helväggselementen fått uppmärksamhet i olika medier. Bland annat av L.E Lundbergs stipendiestiftelses 25 år jubileum. Där valdes de 12 mest intressanta projekten ut, av totalt 150 projekt under åren. Utvecklingen av Träullit Helvägg var ett av dessa tolv. För mer information kring materialet och Träullit Helvägg besök traullit.se